Documentencontrole als vak !

 

Het controleren van echtheidskenmerken in waardedocumenten  is een vak. Normaal gesproken kan deze vakkennis alleen worden verkregen binnen de diensten van de Nationale politie en de Koninklijke Marechaussee. 

Ook binnen andere organisaties is deze kennis noodzakelijk zoals bijvoorbeeld bij het aangaan van arbeidscontracten of het voeren van het toegangsbeleid binnen uw bedrijf.

In de media zien we geregeld artikelen over vals gekochte of vervalste identiteitsdocumenten waarmee fraude gepleegd word in allerlei vormen. 

Docu-Check verzorgd trainingen op dit gebied. Laat uw werknemers over het juiste gereedschap beschikken om deze vorm van fraude tegen te gaan en schade te voorkomen.

Docu-Check verzorgd alle trainingen zelfstandig echter word ook vaak samen gewerkt met andere opleidingscentra. Heeft u vragen over de partners waar wij mee samen werken dan informeren wij u daarover graag.